Välkommen till 2 evenemang om den nya Beppe-antologin!

Till vår stora glädje kommer nu Beppe Wolgers Jämtlandsdiktning i en ny antologi från h:ströms förlag. Redaktör är den kände författaren Gunnar Balgård som bland annat skrivit ett stort opus om Helmer Grundström.

EVENEMANG 1 äger rum torsdagen den 21 april

Tiden är 19.00 Platsen är Designcentrum i Östersund

Gunnar Balgård kommer att presentera antologin som också finns till försäljning. Kerstin Wolgers läser dikter och berättar om deras bakgrund.

EVENEMANG 2 äger rum lördag den 23 april

Tiden är 13.00 och platsen är Skalbäcksstugan utanför Strömsund.

Gunnar Balgård kommer även här att presentera antologin som också finns  till försäljning. Kerstin Wolgers läser dikter och berättar om deras bakgrund.

Samarbetspartner är förutom Länskulturen i Jämtland och Norrländska litteratursällskapet/Författarcentrum norr också hembygdsföreningen Heimlauta vad gäller arrangemanget i Skalbäckstugan.

Share