Välkommen till Strömsunds kommun! Och Beppeland!

Lördag den 23 april presenteras nyutgåvan av Beppe Wolgers Jämtlandsdiktning

Tiden är 13.00 och platsen är Skalbäcksstugan utanför Strömsund.

Gunnar Balgård kommer att presentera antologin som också finns  till försäljning.

kerstin wolgersKerstin Wolgers läser dikter och berättar om deras bakgrund. Bilden är från evenemanget i Östersund den 21/4.

Samarbetspartner är förutom Länskulturen i Jämtland och Norrländska litteratursällskapet/Författarcentrum norr också hembygdsföreningen Heimlauta.

Share