Att glädjas åt under coronatider

I Coronatider gläds vi trots allt åt alla kreativa påhitt som sker på kulturens områden. Författare, musiker och konstnärer hittar olika vägar att nå sin publik.

I Sätt litteraturen på Jämtlandskartan gläds vi särskilt åt Regionkulturens initiativ med presentationsfilmer av ”Närodlade författare”! Mycket bra! Det tackar vi för! Ni hittar startpunkten för filmerna här här >> Vi har också länkat till filmerna på vår Facebook-sida >>

Här är den just nu senaste filmen i raden av de 14 författare som presenteras i filmerna. Det är Ulla Brännström-Englsperger.

Share