Bakgrund till det litterära projektet

”Sätt litteraturen på Jämtlandskartan” var ursprungligen 2010 ett initiativ av Theres K. Agdler, författare, Sara Swedenmark, förläggare, Lars Bolin, gallerist och Magnus Ottelid, författare och då ordförande i Norrländska litteratursällskapet/Författarcentrum Norr.JAMTLITT LOGO kontur

Syftet med verksamheten är att sprida kunskap om kända och okända författare och platser med litterär anknytning i Jämtland. Idén var från början enkel.
Varje evenemang bestod vanligtvis av ett antal (4-6) korta (högst 10 -15 minuter) anföranden där någon kunnig person (kan vara en författare, en gallerist, en förläggare, en bibliotekarie, en konstnär, en ordförande i ett litterärt sällskap eller vem som helst) berättar om någon plats, person eller bok – något som kan anknytas till Jämtland. Det ingår också att man sätter en nål på den upphängda Jämtlandskartan där man tycker det passar. Roligt, kort och intressant med inriktning på att efterhand fylla kartan med en stor mängd nålar.
Efterhand har det ursprungliga upplägget kompletterats med flera andra inslag: lokala författare gör uppläsningar av nyskrivna texter, musik och teater för att nämna några saker.

En härligt stabil och intresserad publik och ett stort intresse från lokalpressen har bidragit till att hålla uppe entusiasmen i att fortsätta arbetet. Det tackar vi arrangörer för!

Under åren har projektet via ansökningar gjorda av Norrländska litteratursällskapet stötts ekonomiskt av Länskulturen i Jämtland och Kulturrådet (ett år). Även Mittuniversitetets avdelning för socialt arbete, Länsbiblioteket och Svenska Akademien har bidragit. Detsamma gäller ABF i Östersund som bland annat ställde sin bildkonferensteknik till förfogande för att möjliggöra att projektet vid ett tillfälle nådde ut till flera orter samtidigt. Tack till er alla!

 

Share