Norrländska litteratursällskapet / Författarcentrum Norr

Norrländska litteratursällskapet/Författarcentrum Norr är en förening där författare arbetar tillsammans med litterärt intresserade personer för att främja litteraturen och det litterära skapandet i Norrland. Norrlitt ger ut tidskriften PROVINS som de senaste åren rönt stor uppmärksamhet även utanför vår region, förmedlar författarkontakter, delar ut naturastipendier, anordnar författardagar och är aktiv samarbetspartner i många andra litterära händelser runt om i Norrland. Norrlitt lanserade också under våren 2010 nättidskriften eProvins.

Bli medlem

 Bli medlem  i Norrländska litteratursällskapet för endast 300 kr – en prenumeration på den tryckta tidskriften Provins ingår. Anmäl dig här…

Share

Lämna ett svar